เวียร์ทริศ ขับเคลื่อนโครงการ “หลอดยาเก่าเพื่อขาใหม่” สนับสนุนการดำเนินกิจการของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บริษัท เวียร์ทริศ ประเทศไทย สนับสนุนการดำเนินกิจการของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นจำนวน 360,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการผลิตขาเทียม

ภก. ผดุงยศ พิสุทธาดามงคล – Corporate Value Proposition Lead และ ภญ. ภัสรา อรุณสมสิริ – Head of Sales – Retail and specialty เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบให้แก่ คุณเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน กรรมการฯ และ คุณไกรเดช เถกิงเกียรติ รองเลขาธิการฝ่ายการเงินและบัญชี ณ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานกรุงเทพฯ

ซึ่งที่มาของโครงการ “หลอดยาเก่าเพื่อขาใหม่” เกิดขึ้นจากความตระหนักความจริงที่ว่ายังคงมีผู้พิการในประเทศไทยอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงขาเทียมได้ บริษัท เวียร์ทริศ ประเทศไทย จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2566 และดำเนินการรับบริจาคอย่างต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาหลอดยาเก่ามาเปลี่ยนเป็นทุนในการผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้พิการที่ยังขาดโอกาสเข้าถึงขาเทียม ด้วยความปรารถนาให้ผู้พิการทั่วประเทศสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนพวกเราทุกคน

“ขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกำลังใจ ร่วมบริจาค บอกต่อ และสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้พิการได้กลับมามีคุณภาพชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้ง บริษัท เวียร์ทริศ ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการดีๆ เพื่อตอบแทนและส่งต่อคุณค่าสู่สังคมไทย และหวังว่าพวกเราทุกคนจะได้มีโอกาสร่วมกันทำสิ่งดีๆ ด้วยกันต่อไป”

บริษัท เวียร์ทริศ ประเทศไทย เป็นบริษัทยาชั้นนำระดับโลกด้านการดูแลสุขภาพที่สร้างเสริมศักยภาพของผู้คนทั่วโลกให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัยของชีวิต นำเสนอทางเลือกการรักษาที่มีคุณภาพครอบคลุมการรักษาโรคมากกว่า 10 สาขา ครอบคลุมโรคไม่ติดต่อและโรคติดเชื้อที่หลากหลาย อาทิเช่น กลุ่มโรคหัวใจ และหลอดเลือด, โรคกระดูก และข้อ, โรคระบบประสาทส่วนกลาง, โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น

Stay Connected
Latest News