กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ เปิดโครงการ “ฮักไทย เสน่ห์วิถีไทยสไตล์ใหม่ Thainess Station สินค้าไทย ร่วมใจเพื่อชุมชน” ผลักดันและยกระดับสินค้าท้องถิ่นไทยสู่ตลาดโลก  

กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ เปิดโครงการ “ฮักไทย เสน่ห์วิถีไทยสไตล์ใหม่ Thainess Station สินค้าไทย ร่วมใจเพื่อชุมชน”  นำร่องจำหน่ายผ้าขาวม้าจากชุมชน มุ่งต่อยอดและยกระดับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ด้วยการรับซื้อสินค้าไทยจากชุมชน นำมาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า เครื่องจักสานจากกระจูด และผ้าคราม

โดยเบื้องต้นได้มีการรับซื้อผ้าขาวม้าจาก 6 ชุมชนทั่วประเทศ ประกอบด้วย 1.ชุมชน กัลยาผ้าทอ จ.สุพรรณบุรี  2.อิมปานิ จ.ราชบุรี 3.นครราชสีมา โอทอป จ.นครราชสีมา 4.บ้านดอนพะทาย จ.นครพนม 5.บ้านหัวเขาจีน จ.ราชบุรี 6.วิสาหกิจชุมชนบ้านพุเตย จ.เพชรบูรณ์

พร้อมทั้งมีการวางจำหน่ายผ้าขาวม้าจากชุมชนกระจายไปยัง ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ทั่วทุกภูมิภาค เริ่มด้วย 5 สาขา ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  โซน  Eden ชั้น 1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่  ลานกิจกรรม ชั้น1 , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 1, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9  ชั้น1 บริเวณ Customer Services และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 1  เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และจะ มีการขยายสาขาเพิ่มให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยในเครือกลุ่มเซ็นทรัล สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : Central Group

ทั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ ได้มีการสนับสนุนสินค้าชุมชนมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานภายใต้ โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ทำด้วยกันทำด้วยใจ โครงการเพื่อความยั่งยืนดำเนินการโดย กลุ่มเซ็นทรัล ที่มีความตั้งใจพัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น และรักษาภูมิปัญญาชาวบ้าน ต่อยอดเพิ่มมูลค่าของสินค้ามากขึ้น หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ทำให้  แบรนด์เติบโตแข่งขันในตลาดสากลได้  โดยการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมไปถึงการออกแบบดีไซน์ เพื่อให้สินค้าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไทยและชาวต่างชาติที่มาจากหลากหลายภูมิภาคทั้งในเอเชีย ตะวันออกกลาง และยุโรป

Stay Connected
Latest News