EPS เดินหน้ายกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย ผนึก Heat Management ผลักดัน “Infrasound Cleaning”  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหม้อไอน้ำ เพื่อสู่การเป็น Green industrial

อีโค่ แพลนท์เซอร์วิสเซส (EPS) ผู้นำโซลูชันและงานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศความร่วมมือ (Cooperation Agreement) กับ Heat Management จากสวีเดน ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการทำความสะอาดหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม (Boiler)

ผสานศักยภาพความแข็งแกร่งส่งมอบ Infrasound Cleaning เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่ต่ำภายในหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม (Boiler) โดยไม่ต้องหยุดเดินเครื่องจักร ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิง พร้อมลดค่าใช้จ่ายในการ Maintenance หวังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญช่วยผลักดันสู่การเป็น Green industrial

นายณัฐพล โดมทอง Energy Business Director บริษัท อีโค่ แพลนท์เซอร์วิสเซส จำกัด (EPS) เปิดเผยว่า EPS มุ่งนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สามารถขับเคลื่อนธุรกิจเข้าสู่เป้าหมายการเป็น Green industrial หรือ Net Zero ได้เร็วขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิต  ลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านโซลูชันในกลุ่ม Smart Green Energy ของ EPS เพื่อการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งสู่ Net Zero โดยล่าสุดประกาศความร่วมมือ (Cooperation Agreement) กับ Heat Management ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการทำความสะอาดหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม (Boiler) จากสวีเดน นำเทคโนโลยี Infrasound Cleaning เข้าใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่ต่ำภายในหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม (Boiler)

EPS มีประสบการณ์ในการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำอุตสาหกรรมให้กับโรงปูนซีเมนต์ของ SCG มากกว่า 20 ปี ครอบคลุมการบริการแบบครบวงจร (full services) ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตั้งแต่ด้านวิศวกรรม การดำเนินงานการบำรุงรักษา พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีทำความสะอาด Boiler ด้วยคลื่นความถี่ต่ำ Infrasound Cleaning ของบริษัท Heat Management เข้ามาใช้ในโรงปูนซีเมนต์ของ SCG และขยายผลไปสู่ลูกค้าภายนอก เรามองเห็นโอกาสและความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำในตลาดอุตสาหกรรมของประเทศไทย และเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยี “Infrasound Cleaning” จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ อีกทั้งช่วยลดปริมาณของเสีย เช่น ฝุ่น ขี้เถ้า ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าหม้อไอน้ำสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง ที่สำคัญช่วยค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และลดการใช้เชื้อเพลิง”

Mr. Johannes Holmberg ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Heat Management AB เปิดเผยว่า “ความร่วมมือกับ EPS ในครั้งนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายของ Heat Management ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถผลิตพลังงานได้มากขึ้นและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน “Infrasound Cleaning” นับเป็น 1 ในเทคโนโลยีทางเลือกที่ใช้คลื่นความถี่ต่ำกว่าความถี่ที่มนุษย์ได้ยิน ช่วยทำความสะอาดท่อที่มีเขม่าและฝุ่นติดค้างอยู่ในท่อไฟหรือบนผิวท่อน้ำของหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม (Boiler) ซึ่งสามารถทำความสะอาดหม้อไอน้ำได้หลายอุตสาหกรรม เช่น อาหารและเครื่องดื่ม น้ำตาล โรงไฟฟ้า เป็นต้น”

ความร่วมมือครั้งนี้ ยังมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้คำปรึกษา ออกแบบและติดตั้ง Infrasound Cleaning เทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับระดับโลก พร้อมปรับความถี่ให้เหมาะสมกับหม้อไอน้ำ มั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหม้อไอน้ำและลดการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ecoplantservices.com หรือสอบถามข้อมูลโทร. 080 079 3225

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!