โครงการกำจัดมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าหนองแขม วางศิลาฤกษ์และยกเสาเอก มุ่งแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอก โครงการกําจัดมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าหนองแขม 1,000 ตัน ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

พร้อมด้วย นางสาวจาง เซียวเซียว ทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย, พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย นายชาตรี วัฒนเขจร และนายสมบูรณ์ หอมนาน รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหาคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับ นางสาวจาง เซียวเซียว ทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี และพลเอกอุทัย ชินวัตร ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ

ในพิธีวางศิลาฤกษ์และพิธียกเสาเอก ได้รับเมตตาจากพระราชพัชรญาณมุนี ภาวนาวิธีธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี (หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ช่วงเช้าเริ่มพิธีสงฆ์ ผู้บริหารของบริษัท ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนที่เดินทางมาในงาน ร่วมกันใส่บาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ให้ศีลให้พร เจริญพุทธมนต์ จากนั้นพระราชครูประกอบพิธีพราหมณ์ นำถวายเครื่องบวงสรวงบูชาเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณมณฑลพิธี

เมื่อได้ฤกษ์อันเป็นมงคลประธานฝ่ายสงฆ์และประธานฝ่ายฆราวาสร่วมกันทำพิธีตอกไม้มงคล วางแผ่นศิลาฤกษ์และยกเสาเอก พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา ผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

จากนั้น ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 2 คัน ให้แก่ประธานในพิธี (องคมนตรี) ซึ่งประธานในพิธี มอบรถพยาบาล 1 คัน ให้กรุงเทพมหานคร โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร รับมอบ และมอบรถพยาบาล 1 คัน ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบ เพื่อใช้ปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ซึ่งในงานนี้มีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และคณะผู้บริหารบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมพิธีประมาณ 400 คน

Stay Connected
Latest News