SDGs ฉบับเมืองทองธานี… ไม่ใช่แค่กระบวนความคิด แต่ต้องทำอย่างเข้มข้น

บทความโดย คุณพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารโครงการเมืองทองธานี

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด วันนี้ การประกาศตัวและเดินหน้าธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals) จำเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นแล้ว ไม่ใช่เพียงกระบวนการของแนวคิด

เพราะทั่วโลกต่างตระหนักแล้วว่า เรื่องนี้เป็นประเด็นใกล้ตัว ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ประกอบการหรือของผู้บริโภค แต่เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกัน

หากจะเล่าให้เห็นภาพง่ายๆ ใกล้ตัวพวกเราที่สุด คงต้องอ้างอิงข้อมูลจากกรมอุตุวิทยา ช่วงฤดูร้อนปี 2566 ซึ่งวัดอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยได้ถึง 44.6 องศาเซลเซียส แค่อ่าน…ก็จินตนาการถึงความร้อนอบอ้าวได้เป็นอย่างดี แต่หากเราทุกคนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือ ลงมือทำตั้งแต่วันนี้ ตัวเลขดังกล่าวคงจะมีแต่เพิ่มขึ้นทุกปี

ในฐานะภาคธุรกิจ เมืองทองธานี ไม่เพียงแต่มีแนวคิดในการสนับสนุนให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่เรายังลงมือทำอย่างต่อเนื่องในหลายๆ โครงการ อาทิ โครงการลด เลี่ยง เลิก ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก ในศูนย์อาหารฟู้ดอารีน่า และสกายคิทเช่น

พร้อมการรณรงค์ ให้ร้านอาหาร ร้านค้าภายในพื้นที่ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่ย่อยสลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2565 รวมถึงการคัด แยก ขยะในพื้นที่ของศูนย์ฯ อย่างจริงจัง

เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงช่วยเหลือโลก แต่เพราะเชื่อว่าหากธุรกิจของเราสามารถลดปริมาณคาร์บอนได้ ก็จะสามารถมุ่งสู่การพัฒนาให้ เมืองทองธานี กลายเป็นสมาร์ทซิตี้ได้ด้วย

สมาร์ทซิตี้ ในมุมมองของเมืองทองธานี ไม่ใช่เพียงการเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีเทคโนโลยีสมบูรณ์แบบ แต่เป็นเมืองที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานได้อย่างมีศักยภาพ ช่วยทำให้ผู้คนที่พักอาศัยภายในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข เป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยเริ่มจากจุดเล็ก ๆ และขยายไปสู่พื้นที่อื่นในประเทศไทย

ต้องยอมรับว่าภารกิจนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เราทำคนเดียวไม่ได้ ทางออกที่ดีและเร็วที่สุด คือ การเปิดกว้าง ชักชวน สตาร์ตอัพ บริษัทนวัตกรรม เอสเอ็มอี หรือบริษัทใหญ่ ๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองในมิติต่าง ๆ เข้ามาช่วยส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเป้าหมายในการเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ  สู่มิติการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น

หนึ่งโปรเจ็กต์ที่ดำเนินการไปแล้ว คือ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอย่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด้วยการเชิญสตาร์ตอัพ มาแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อเฟ้นหาไอเดีย นวัตกรรมใหม่ มาแก้ปัญหา และเติมเต็มความสะดวกสบายให้แก่ผู้อยู่อาศัยในเมืองทองธานี

เมืองทองธานี เปิดกว้างเสมอสำหรับผู้มีไอเดียพัฒนาสังคม สามารถเดินเข้ามาคุย แลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อร่วมพัฒนาในหลากหลายโมเดล เร่งให้เป้าหมายนี้เกิดขึ้นได้โดยเร็ว ขณะเดียวกัน ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นอีกด้วย

ท้ายสุด ภารกิจการปั้นเมืองทองธานีเป็น สมาร์ทซิตี้ ไม่ใช่แค่เรื่องของเราที่จะได้ประโยชน์เพียงส่วนเดียว แต่ทุกคนต้องได้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งเรื่องความปลอดภัย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ที่พักอาศัยที่ดีขึ้น รวมถึงการยกระดับรายได้ของผู้คนที่อยู่อาศัยในเมืองทองธานีแห่งนี้ เพื่อสร้าง เมืองทองธานี เป็นชุมชนที่มอบคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้คนอยู่อย่างมีความสุข และเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

 

Stay Connected
Latest News