3 โรงงานในเครือไทยเบฟเข้ารับโล่รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2567

3 โรงงานในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย นายชิตชนุ โสมอ่อน รองผู้จัดการโรงงาน บริษัท แก่นขวัญ จำกัด จังหวัดขอนแก่น เข้ารับมอบโล่รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2567 จาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในงาน THE BEST of DSD ก้าวสู่ THAILAND SOFT POWER พร้อมด้วย นางปุณญาดา อินทร์ปรางค์ รองผู้จัดการโรงงาน บริษัท อธิมาตร จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ และนายสราวุธ นาคนาเกร็ด รองผู้จัดการโรงงาน บริษัท เอส เอส การสุรา จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี ณ  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา

Stay Connected
Latest News