GC ร่วมแสดงความยินดี NatureWorks และกรุงไทย ปิดดีลเงินลงทุนครั้งใหญ่โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ วงเงิน 12,600 ล้านบาท

GC ร่วมแสดงความยินดี NatureWorks และกรุงไทย ปิดดีลเงินลงทุนครั้งใหญ่โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ วงเงิน 12,600 ล้านบาท เพื่อร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ภายใต้ BCG Economy Model

นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมแสดงความยินดีในฐานะประธานในพิธีร่วมลงนามระหว่าง ธนาคารกรุงไทยและ NatureWorks – หนึ่งในบริษัทร่วมทุนของ GC ผู้นำการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพประเภทย่อยสลายได้ (Polylactic Acid หรือ PLA) อันดับหนึ่งของโลก ในการสนับสนุนเงินลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ PLA ภายใต้แบรนด์  Ingeo™️ แบบครบวงจรแห่งใหม่ในประเทศไทย มูลค่าเงินสนับสนุนกว่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 12,600 ล้านบาท นับเป็นหนึ่งในสินเชื่อเงินกู้ที่มีผู้ให้กู้รายเดียว (Bilateral loan) ที่ใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษของวงการธนาคารที่สนับสนุนสินเชื่อสำหรับโครงการในลักษณะ Green Field ของธุรกิจ Green/Bio ตอกย้ำพันธกิจหลักของ GC ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

การสนับสนุนทางการเงินแก่ NatureWorks ในครั้งนี้นอกเหนือจากเพื่อการก่อสร้างโรงงานและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการแล้ว ยังส่งผลให้ NatureWorks สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน และมีความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และวัสดุชีวภาพขั้นสูง รวมถึงมีกำลังการผลิตที่เพียงพอสำหรับตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้าบรรจุภัณฑ์และเส้นใยทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตลาดโลกที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ โรงงาน NatureWorks ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างเป็นไบโอคอมเพล็กซ์แห่งแรกในประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสรรค์ ความคืบหน้าของโครงการและการก่อสร้างในปัจจุบันสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมดำเนินการผลิตอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2568 โดยมีกำลังการผลิต PLA ภายใต้แบรนด์  Ingeo™️ จำนวน 75,000 ตันต่อปี และใช้วัตถุดิบตั้งต้นจากอ้อยของเกษตรกรท้องถิ่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.pttgcgroup.com/th/newsroom/news/1359/

 

Stay Connected
Latest News