สร้าง Believe ‘แบรนด์ภูฏาน’ ​เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวเข้ากับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมคุมคาร์บอนแบบติดลบได้ประเทศแรกในโลก

หลังความคลี่คลายของสถานการณ์ COVID-19 ราชอาณาจักรภูฏานได้กลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง ช่วงปลายไตรมาส 3 ที่ผ่านมา เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก พร้อมวางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ภายใต้สโลแกน ‘Believe’ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงนโยบายการท่องเที่ยวเข้ากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ