3 คำนี้ อย่ามองบน! Strategic Risk, Sustainable, License to Grow

แค่รู้สึกว่า ธุรกิจเราไม่ค่อย Healthy ต่อสังคม ย่อมมีผลกระทบถึงธุรกิจเราได้ จะด้วยเวลาที่สั้น,ยาว หรืออาจหมดโอกาสแก้ตัวก็ได้ “ความยั่งยืน” ช่วยไม่ให้เกิด Strategic Risk และ เป็น License to Grow