ทีทีบี จัดสัมมนา Sustainable Growth ดึงกูรูเสริมทัพความรู้ด้าน ESG กระตุ้นให้ลูกค้าธุรกิจและ SME เร่งปรับตัวดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เล็งเห็นความสำคัญของการทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จัดสัมมนา Sustainable Growth – The way to Business of the Future เติมเต็มความรู้ให้แก่ลูกค้าธุรกิจและSME พัฒนาองค์กรด้วยแนวคิด ESG พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ที่ทำให้ธุรกิจสามารถปรับตัวตามแนวคิด ESG ได้ง่ายกว่าที่คิด เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง เตรียมความพร้อม ให้ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมรับมือกับมาตรการการค้าจากนานาประเทศ