สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตอกย้ำองค์กรชั้นนำสิ่งแวดล้อม ขานรับนโยบายชวนเครือข่ายปิดไฟ 1 ชม.

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI ตอกย้ำองค์กรชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อม แสดงพลังรักษ์โลกขานรับนโยบายกรุงเทพมหานครผ่านการสนับสนุนกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2024)” โดยขอเชิญชวนให้ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ร่วมกันปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 20.30 – 21.30 น. เพื่อลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น และหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงในปัจจุบัน