ซีไอเอ็มบี ไทย จัดไตรกีฬา ครั้งที่ 5 เส้นทางใหม่ เร้าใจกว่าเดิม CIMB THAI TRIATHLON 2024: Moving Forward With You การแข่งขันไตรกีฬาแบบ Eco-Friendly Event

CIMB THAI TRIATHLON 2024: Moving Forward With You การแข่งขันไตรกีฬาแบบ “Eco-Friendly Event” ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับ ซัมมิท นิช ปลุกกระแสรักโลกดีกับสุขภาพ