Blue Yonder ช่วยบริษัทในประเทศไทยพัฒนาซัพพลายเชนภาคการผลิตเพื่อรองรับอนาคต

Blue Yonder (บลู ยอนเดอร์) หนึ่งในผู้นำด้านการจัดการซัพพลายเชนระดับโลก และผู้นำในด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลสำหรับซัพพลายเชนและการจัดการคลังสินค้าแบบหลายช่องทาง (omni-channel) ได้จัดงานเสวนาในประเทศไทยเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายของซัพพลายเชนทั่วโลกในปัจจุบัน