ปรับโฟกัส 10 กฏเรียนรู้ เพื่อรอดและต่อยอดสู่ความแข็งแกร่ง​ในโลกยุคใหม่ เมื่อระบบการศึกษาแบบเดิม​ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป

เมื่อโลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ​มีความซับซ้อน และเต็มไปด้วยการแข่งขันมากยิ่งขึ้น องค์ความรู้​ที่เคยส่งต่อกันมาในอดีตหลายๆ เรื่อง อาจไม่​ตอบโจทย์ทั้งการใช้ชีวิต รวมทั้งบริบทที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน