หลักทรัพย์บัวหลวง ส่งมืออาชีพติดอาวุธความรู้ทางการเงินกับ “กิจกรรม Chula investment forum 2024”

“เนส บรรณรงค์ พิชญากร” เอ็มดีหลักทรัพย์บัวหลวง ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนที่มีคุณภาพของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง