ธนาคารกสิกรไทย เคแบงก์ ไพรเวทแบงก์กิ้ง และลอมบาร์ด โอเดียร์  ร่วมขับเคลื่อนประเทศ ตามแนวคิด RETHINK SUSTAINABILITY ผลักดัน 4 อุตสาหกรรมหลัก เพื่อปฏิวัติและปฏิบัติสู่ความยั่งยืน

ธนาคารกสิกรไทย โดย เคแบงก์ ไพรเวทแบงก์กิ้ง และลอมบาร์ด โอเดียร์ ร่วมจัดงานเสวนาด้านความยั่งยืน ‘RETHINK SUSTAINABILITY: A CALL TO ACTION FOR THAILAND’ เพื่อผลักดันและเร่งให้เกิดการลงมือทำเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน