เด็กอนุบาลยุคโซเชียลต้องรู้จักเรียนรู้แบบProject Approach

“เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนต้องการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ได้อย่างลุ่มลึก การที่เด็กจะเติบโตไปสู่ยุคที่ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง เด็กควรจะมีเครื่องมือที่จะติดตัวไปเพื่อความก้าวหน้าของตนในอนาคต เครื่องมือนั้นก็คือทักษะการคิด โดยเฉพาะการคิดแบบวิเคราะห์ มีวิจารณญาณที่ดี และการคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในทุกยุคทุกสมัย” คำบอกเล่าของคุณครูไก่ วิวรรณ สารกิจปรีชาที่เล่าให้เราฟังถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนแบบ Project Approach ที่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ยึดถือเป็นแนวทางในการบ่มเพาะลูกเจี๊ยบน้อยมากว่า 40 ปี