กฟผ.เร่งผลิต “ตู้ตรวจโควิด” ส่งทั่วประเทศ หลังความต้องการล้นทะลักจากโควิดระลอก 3

โควิดระลอก 3 พ่นพิษ ส่งผลความต้องการ “ตู้ตรวจโควิด” ล้นทะลัก ด้าน กฟผ. เร่งขยายโรงงานผลิตตู้ตรวจโควิด เพื่อส่งมอบทั่วประเทศ เสริมความมั่นใจในการตรวจคัดกรองทั่วไทย ลดภาระโรงพยาบาลหลักทั่วประเทศ ย้ำโรงพยาบาลสนามที่ต้องการใช้งานติดต่อประสาน กฟผ. โดยตรงได้ทางอีเมล [email protected]