โควิดไม่อาจหยุด “ครอบครัวบัวหลวง” พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมสังคมอย่างยั่งยืน

ด้วยความเชื่อที่ว่าธุรกิจไม่อาจประสบความสำเร็จอย่างยั่นยืนถ้าละเลยการให้ความสำคัญกับสังคม โดยเห็นได้ชัดจากช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ที่ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาจากการระบาดของโควิด-19 แต่หลักทรัพย์บัวหลวงกลับถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการรวมใจเพื่อทำกิจกรรมแบ่งปันให้กับสังคมในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยบรรเทาสถานการณ์ความเดือดร้อนจากโควิด-19 รวมไปถึงด้านการศึกษา ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง