ศุภาลัย สร้างดี ชวนพันธมิตรธุรกิจทำความดี ปล่อยลูกปลา ลูกปูคืนสู่ธรรมชาติ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ชวนพันธมิตรธุรกิจทั้งสื่อมวลชน และบล็อกเกอร์ร่วมทำความดี ในกิจกรรม CSR “ศุภาลัย สร้างดี” ปล่อยลูกปลา ลูกปูคืนสู่ทะเล เพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟู และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรสัตว์น้ำ