กิจกรรมCSR พาไป “ปั่น ปลูก ปั้น ณ บางกะเจ้า”

นิตยสาร TIME ยกย่องให้ “บางกะเจ้า” เป็น The best Urban Oasis of Asia คือปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย ควรค่าที่พนักงานจิตอาสาของ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวงจะมาจัดกิจกรรม “ ปั่น ปลูก ปั้น ณ บางกะเจ้า” เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในบางกระเจ้าให้ยั่งยืน