ขอท้า ! เยาวชน “กล้า ลอง ดี” ให้ปัง !!

“กล้า”ออกจาก Comfort Zone แล้ว “ลอง” กระโจนไปทำความ “ดี” เจาะคนเรียน ป.ตรี & ปวส. นำความรู้ ทักษะวิชาเรียน มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์กับงานที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคม ใน“โครงการเยาวชนคนทำดี” ปีที่ 6 โดยมูลนิธิเอสซีจี