อังกฤษสร้างหุ่นยนต์ปลาต้นแบบ ช่วยดูดซับไมโครพลาสติกจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติได้สำเร็จ

ปัญหาไมโครพลาสติก (Microplastics) หรืออนุภาคของพลาสติกขนาดจิ๋วที่มีเส้นผ่านศูนย์ลางเล็กกว่า  5 มิลลิเมตร และมักพบตกค้างปะปนอยู่ในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะตามแหล่งน้ำต่างๆ  ซึ่งเริ่มมีรายงานพบการสะสมในร่างกายมนุษย์เพิ่มมากขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในระยะยาวได้