ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสืบสานพุทธศาสนา น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 57 ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง จังหวัดปราจีนบุรี

ธนาคารกรุงเทพ น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 57  ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง จังหวัดปราจีนบุรี โดยจัดขบวนแห่อัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ รวมพลังศรัทธาจากลูกค้า พนักงาน หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมสืบสานพุทธศาสนา และร่วมทำบุญเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,445,339.50 บาท