เชื่อไหม? หนังสือดีๆ เพียงหนึ่งช่วยหล่อหลอม & สร้างเด็ก

มูลนิธิเอสซีจีจัด “เทศกาลนิทานในสวน” จากความอบอุ่นในครอบครัว สู่เปิดจินตนาการ เติมประสบการณ์เรียนรู้ จากมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ