บูรณาการความรู้ 17 มหาวิทยาลัยปัดเป่าความจน 7 จังหวัดนำร่อง

บพท. เพิ่มความเข้มข้นระดมสรรพกำลังปลุกปั้น 7 จังหวัดต้นแบบนำร่อง ผนึกกำลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ต่อยอดฐานข้อมูล ศจพ.และขยายผลงานวิจัย 8 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ติดอาวุธเติมชุดความรู้ด้านเทคโนโลยี ตั้งเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ชาวบ้านกว่า 3 หมื่นคน หลุดพ้นวงจรความยากจน ยกระดับรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 พร้อมสร้างนวัตกรแก้จน  ในพื้นที่ 2,100 คน