ศุภาลัยจับมือเอสซีจี ดันบิ๊กโปรเจค “Waste Management” นำร่อง 17 โครงการไม่เหลือขยะก่อสร้าง

ศุภาลัย จำกัด จับมือ “เอสซีจี” และนวพลาสติกฯ ดันบิ๊กโปรเจค “Waste Management” ในกระบวนการก่อสร้าง มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs นำร่อง 17 โครงการ กำหนดทิศทางพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่สามารถช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากการก่อสร้างให้น้อยที่สุดตั้งแต่แรก