ธนาคารกรุงเทพ  ร่วมลงนาม MOU กับ อบต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร หนุนการขับเคลื่อนโครงการคัดแยกสู่ธนาคารขยะอย่างยั่งยืน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย นายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ผู้แทนธนาคาร ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ Bualuang Save the Earth: รักษ์ท่าจีน ที่ช่วยดักขยะในแม่น้ำ ก่อนออกปากแม่น้ำท่าจีนและไหลลงสู่อ่าวไทย ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เนสท์เล่จัดตลาดนัดขยะชุมชน ส่งเสริมการคัดแยกแลกขยะเป็นเงิน ลดของเสียลงแหล่งน้ำ รักษาทรัพยากรอย่างยั่งยืน  จับมือวงษ์พาณิชย์ และชุมชนตำบลบ้านหลวง นำร่องให้ความรู้เรื่องแยกขยะส่งขายต่อ สร้างรายได้ชุมชน 

“น้ำ” เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต เป็นทั้งแหล่งสัญจร แหล่งอาหาร และเพื่อการอุปโภคบริโภค แหล่งน้ำจะคงอยู่ได้ หากทุกคนร่วมใจช่วยกันดูแลรักษา ไม่ทิ้งขยะทำลายสมดุลทรัพยากรน้ำ “ตลาดนัดขยะชุมชน