เทสโก้จับมือก.ทรัพย์-หอการค้าไทยเดินหน้าขับเคลื่อน”ขยะอาหาร”เป็นวาระแห่งชาติ

เทสโก้ โลตัส ร่วมมือกับก.ฯ และหอการค้าไทย ขับเคลื่อนการลดขยะอาหารให้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมเสนอกรอบการทำงาน Target, Measure, Act เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 12.3 (UNSDG Target 12.3) ในการลดขยะอาหารให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี ค.ศ. 2030 และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในห่วงโซ่เพื่อแก้ปัญหาขยะอาหารอย่างเป็นรูปธรรม