เทสโก้โลตัส นำร่องซูเปอร์แรกในไทยที่กล้าเปิดเผยตัวเลข food waste ตั้งเป้า 2030 ขยะอาหารต้องลด 50 %

กลุ่มเทสโก้ลุกขึ้นมาประกาศเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรกในประเทศไทย ที่วัดและเปิดเผยข้อมูลขยะอาหาร (food waste data) อย่างโปร่งใส ตามปณิธานกลุ่มเทสโก้ ที่เชื่อมั่นว่าการวัดและเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างได้ผลที่สุด โดยป้าหมายหลักคือการช่วยลดปริมาณขยะอาหารให้ได้ 50 %ภายในปี 2030 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ข้อ 12.3