ปิ๊งไอเดีย!!! แปรรูปเปลือกไข่เป็นกระเบื้องสุดเก๋สู่ความยั่งยืน ตัดวงจรขยะสู่หลุมฝังกลบ

กระเบื้องนับเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญของการสร้างบ้านสวยที่ใครผ่านไปมาก็ต้องหยุดมอง แต่ในอีกมุมหนึ่งอุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้างก็เป็นอีกหนึ่งตัวการที่สร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่มีส่วนทำให้โลกร้อนขึ้นด้วย ดังนั้นในปัจจุบันผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างหลายรายจึงพยายามที่ปรับเปลี่ยนการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน