ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ วัดจากแดง ชวนชุมชนคุ้งบางกระเจ้าทำ”ขยะล่องหน”

ตลาดหลักทรัพย์จับมือวัดจากแดงและสหพัฒนริเริ่ม”สถานีขยะล่องหน@ชุมชนคุ้งบางกระเจ้า เพื่อนำขยะไปสู่กระบวนการรีไซเคิล 20 % ของปริมาณขยะในคุ้งบางกระเจ้า คือ 4,000 กิโลกรัม/เดือน หวังเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)