ขี้เมาก็รักษ์โลกนะ!!“Frugal Bottle”ขวดไวน์ทำจากกระดาษรีไซเคิล-ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ความพยายามในการลดคาร์บอนฟุ้ตพริ้นท์มีให้เห็นในทุกวงการเพราะผู้ผลิตคำนึงถึงความยั่งยืนของธุรกิจและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพื่อร่วมกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน