นักวิจัยไทยเจ๋ง เปลี่ยนขวดพลาสติกธรรมดาเป็นวัสดุนาโนขั้นสูงดักจับ CO2 ได้ พร้อมเตรียมขยายสเกลผลิตสู่ระดับ Mass

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. เพิ่มค่าขวดพลาสติกธรรมดาให้กลายเป็น “วัสดุนาโนขั้นสูง” อย่าง MOFs หรือวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ ตัวช่วยดักจับและกักเก็บ “คาร์บอนไดออกไซด์” ชูจุดเด่นด้วยกระบวนการเคมีสีเขียว และชุดระบบปฏิกรณ์การไหลแบบต่อเนื่องด้วยระบบ Continuous flow ปิดคอขวดเรื่องกำลังการผลิต ตอบความต้องการใช้งานในราคาที่แข่งขันได้

OR เชิญชวนร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติกใส (PET) เพื่อผลิตเป็นผ้าห่ม ผ่านโครงการ “โออาร์ สานเส้นใย (พลาสติก) ห่มภัยหนาว”  

OR เชิญชวนผู้บริโภคร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติก (PET) หรือขวดพลาสติกใสใช้แล้ว มาผลิตผ้าห่มบริจาคให้ผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคอีสาน ในโครงการ “โออาร์ สานเส้นใย (พลาสติก) ห่มภัยหนาว”