‘ขวดนี้ไม่ใช้…เราขอนะ’ เอสแอนด์พีแปลงขวดพลาสติกเป็นเสื้อพนักงานกว่า 7,000 ตัว

เมื่อปี 2562 เอส แอนด์ พี ประกาศนโยบายสู่องค์กรเพื่อความยั่งยืน และเพื่อให้บรรจุเป้าหมายดังกล่าว โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม“ ขวดนี้ไม่ใช้…เราขอนะ” จึงถูกนำมาใช้เพื่อรวบรวมขวดพลาสติก PET ที่ไม่ใช้แล้วมาUpcycling เป็นเสื้อพนักงาน โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 7,000ตัว