ส่อง 3 พลังรุ่นใหม่ของคนบ้านปู จิ๊กซอว์ที่พาองค์กรส่งมอบพลังงานที่ดีขึ้นเพื่ออนาคต

ในทุกการเปลี่ยนแปลงและทุกเหตุการณ์สำคัญของโลก “พลังงาน” มักเป็นสิ่งแรก ๆ ที่ได้รับผลกระทบ และในหลาย ๆ ครั้ง การตอบสนองความต้องการด้านพลังงานก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เหตุการณ์ต่าง ๆ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น