ตรุษจีนแนวรักษ์โลก รังสรรค์ของไหว้เจ้าเป็น 7 จานใหม่ ห่างไกล Food Waste

เทศกาลตรุษจีนคือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนซึ่งถือว่าการเริ่มต้นปีใหม่จะต้องมีแต่เรื่องมงคล ดังนั้นจึงจัดพิธีไหว้เจ้าขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้บรรพบุรุษ และไหว้สัมภเวสี ซึ่งเครื่องเซ่นไหว้ต้องประกอบด้วยของที่มีความหมายอันเป็นมงคล อาทิ ซาแซหรือโหงวแซ ซึ่งหมายถึงของสด 3 อย่างและ 5 อย่าง ซึ่งประกอบไปด้วย ไก่ / เป็ด / ห่าน , ปลา ,หมู , และปลาหมึกแห้ง ซึ่งสื่อความหมายคือความอุดมสมบูรณ์ การงานเจริญก้าวหน้า มียศถาบรรดาศักดิ์ นอกจากนี้ยังมีผลไม้ ขนมเข่ง ขนมถ้วยฟู และขนมเทียน