เข้า Anantara & Avani Hotels & Resorts ไม่เหวอ! ถ้าไม่ขอหลอดพลาสติก

Anantara & Avani Hotels & Resorts “SAY NO!” ตัดสินใจยุติการใช้หลอดพลาสติกที่โรงแรมและรีสอร์ทในภูมิภาคเอเชียตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ก่อนขยายสู่ธุรกิจตะวันออกกลางออสเตรเลียและยุโรปในช่วงท้าย 2561