ถนนข้าวสารประกาศปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก

ถนนข้าวสารเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของเมืองไทยที่โด่งดังไปทั่วโลก วันนี้ชาวถนนข้าวสารและทุกภาคส่วนรวมตัวกันทำโครงการ”ถนนข้าวสารรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมใจลดใช้โฟมและถุงพลาสติก”เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ถนนข้าวสาร ผ่านการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และการจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารบนถนนให้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น