ปูนอินทรี ระดมจิตอาสา ทำนาอินทรี สืบสานตำนานข้าวไทย

ก่อนที่ทุ่งข้าวเขียวขจีจะกลายเป็นเพียงแค่ภาพในตำนานการปลูกข้าว ซึ่งป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทยให้ลูกหลานเพียงแค่บอกเล่าปากต่อปากเท่านั้น ปูนอินทรี จัด“จิตอาสาทำนาอินทรี” มาปลุกกระแสสร้างจิตสำนึกคนรุ่นใหม่เล็งเห็นความสำคัญของข้าว