แพลตฟอร์ม Zara Pre-Owned รับซ่อม ซื้อคืน และบริจาค นำร่องใน UK เร่งสปีดลดคาร์บอนภาคแฟชั่น

วันที่ 3 พ.ย. 2565 นี้ แบรนด์ฟาสต์แฟชั่นอย่าง Zara เตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์ม Zara Pre-Owned ในสหราชอาณาจักร อย่างเป็นทางการ โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ในหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นจากสโตร์ หรือช่องทางออนไลน์ ที่มีทั้งเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันมือถือ