บีเอเอสเอฟ จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมลงนามเซ็นสัญญา ในโครงการ “จัดการขยะอินทรีย์ด้วยถุงพลาสติกชีวภาพ ecovio® ที่ผ่านการรับรองว่าย่อยสลายได้ทางชีวภาพ”

บีเอเอสเอฟ ประเทศไทย จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์ และเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมลงนามเซ็นสัญญาร่วมกันในโครงการ “จัดการขยะอินทรีย์เพื่อทำปุ๋ยหมักจากการแยกขยะเศษอาหารด้วยถุงพลาสติกชีวภาพ”