นาฏศิลป์นิพนธ์ : มศว ให้ปัญญาชนรับใช้สังคมอย่างยั่งยืน

การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย หนึ่งในการแสดงที่เกิดจากการเปลี่ยนแนวคิดแบบ 360 องศา ทำให้ศาสตร์สาขาวิชานาฎศิลป์มีชีวิตชีวา เป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันของเยาวชน เพราะสร้างงาน+เงิน+ฐานะ+ชื่อเสียงได้อย่างน่าหลงใหลภาคภูมิ จากอดีตเป็นอาชีพไส้แห้ง