“ไมโครซอฟท์ไทย”จับมือ7ภาคีลุยพัฒนาทักษะดิจิทอลแรงงานไทยตั้งเป้า 2.5 แสนคนใน 1 ปี

ไมโครซอฟท์ไทยจับมือ 7 พันธมิตรจากทั้งภาครัฐ-เอกชน เปิดตัว “โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน” มุ่งยกระดับคุณภาพแรงงานผ่านทักษะเชิงดิจิทัลแก่แรงงานไทยทั่วประเทศที่ จำนวน 250,000 คน ผ่านทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ภายในตุลาคม พ.ศ.2564