นครชัยแอร์ ร่วมสนับสนุน กิจกรรม Miss Queen & Mister LGBTQ Deaf Thailand 2024 and Deaf Model Thailand 2024

นครชัยแอร์ ร่วมสนับสนุน กิจกรรม Miss Queen & Mister LGBTQ Deaf Thailand 2024 and Deaf Model Thailand 2024  (เวทีการแสดงศักยภาพของคนพิการทางการได้ยิน)  จัดรถบัสมาตรฐานสูงให้บริการตลอดการเดินทางทำกิจกรรม