แนวคิดผู้นำ จากหลากหลายวงการระดับประเทศ ร่วมถอดบทเรียน “คน” เปลี่ยนเกม ​ทะยาน สู่เส้นทางแห่งอนาคต

ถึงเวลา ปรับตัว เปลี่ยนแปลง!! “The People” สื่อรุ่นใหม่ที่นำเสนอเรื่องราว การสร้างแรงบันดาลใจเรื่อง ‘คน’ จัดเสวนา “THE PEOPLE TALK : GAME CHANGER FORUM 2023  ถอดบทเรียน “คน” เปลี่ยนเกม เพื่อทะยาน สู่เส้นทางแห่งอนาคต” เวทีแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากผู้นำระดับประเทศหลากหลายวงการ เพื่อปลุกพลังความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง