โกลบอลคอมแพ็กไทยผนึก60องค์กรยักษ์ร่วมขับเคลื่อนฝ่าวิกฤติเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เริ่มแล้วงาน “GCNT FORUM 2020: Thailand Business Leadership for SDGs” ผนึก 60 องค์กรยักษ์ใหญ่ของไทยให้คำมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และจะลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรวม 998 โครงการ มูลค่ารวมอย่างน้อย 1.2 ล้านล้านบาทภายในปี 2573 นายกตู่ ย้ำ“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเน้น “การพัฒนาคน” และ “ความมั่นคงของมนุษย์” เพื่อให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมฯชี้วิกฤติข้างหน้าร้ายแรงกว่าโควิด แนะวิธีรอดต้องความร่วมมืออย่างเป็นปึกเเผ่นของทุกภาคฝ่าย