เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ชูกลยุทธ์ Eco-Luxury Experiences ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน

ลองนึกภาพวันหยุด ที่นอกจากจะได้พักผ่อนอย่างมีความสุขท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามแล้ว คุณยังได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งอย่างกลมกลืนกับท้องถิ่นไปพร้อมกัน