เปิดตัว“ไทลื้อ – วานีตา”งานคราฟท์ชุมชน-โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน

“คราฟท์ติ้ง ฟิวเจอร์” เป็นนิทรรศการจัดโดยบริติช เคานซิล เพื่อสร้างเสริมศักยภาพแก่ผู้หญิงที่ทำงานหัตถกรรมและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยดึงดีไซเนอร์จากอังกฤษและนักออกแบบชาวไทย ปรับกระบวนการทำงานงานคราฟท์ไปสู่ความยั่งยืน