เพราะ ‘ความดี​​ อยู่ใน DNA’ เครือซีพี ออลล์ ​​​ตอกย้ำองค์กรแห่งธรรมาภิบาล ประกาศนโยบาย​​ปลุกพลัง ‘DNA ความดี 24 ชั่วโมง’ 

ซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่ม จัดงาน “ประกาศทิศทางนโยบายบรรษัทภิบาล 2024” ปลุกพลังพนักงาน  Store Business Partner (SBP) และคู่ค้า ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรแห่งธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่คุณค่า คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย “DNA ความดี 24 ชั่วโมง” ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ  มุ่งมั่นเคียงข้างชุมชน ร่วมสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน Giving and Sharing